Certifikace
Menu

Zdravotnické Prostředky

Zkoušky a posouzení shody s normami harmonizovanými dle směrnice 93/42/EHS MDD o zdravotnických prostředcích.

Zdravotnické prostředky, které jsou poprvé uváděny na trh, musejí projít procedurou posouzení shody, která potvrdí, že splňují všechny hlavní požadavky, které se na ně vztahují.

Procedura se provádí s ohledem na třídu, která určuje riziko použití zdravotnického prostředku.