Certifikace
Menu

Zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Profi Cert v.o.s., se sídlo Nové Sady 988/2, Brno, IČ:29394554 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 26882(dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem marketingu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 4 let.