Certifikace
Menu

Certifikace osob

ve smyslu mezinárodní normy ČSN EN ISO/IEC 17024 je proces, kdy nestranný, k tomuto účelu kvalifikovaný (akreditovaný) orgán (třetí strana) ověřuje znalosti žadatelů. V případech akreditované certifikace se formou certifikační zkoušky ověřuje:

Žadatel, který uspěje u zkoušky, obdrží certifikát způsobilosti, tzn. doklad, který jemu i jeho zaměstnavateli dokladuje, že úspěšně splnil požadavky a že je oprávněn a schopen zastávat příslušnou funkci.

Akreditovaná certifikace znamená, že znalosti potřebné k získání certifikátu ověřuje orgán, který se nepodílí personálně ani jinak na vzdělávání a přípravě ke zkoušce (třetí strana).  

Oblasti certifikace:

Poptávkový formulář

* - povinné položky