Certifikace
Menu

Bezpečnost práce (SCC certifikát)

Systém certifikace SCC (Safety Certificate Contractors) je mezinárodně uznávaný certifikační standard, kterým firma deklaruje splnění nejvyšších požadavků na bezpečnost práce, ochranu zdraví a životního prostředí.

SCC firemní certifikát je určen pro firmy jako systémová certifikace.

SCC certifikace prokazuje zvládnutí a zavedení požadavků BOZP a životního prostředí s přihlédnutím na legislativu Německa, státy Beneluxu a korporátních požadavků velkých společností (MOL, Slovnaft ….)

Vzhledem na legislativní příbuznost zemí EU je VÝHODOU, pokud již máte zavedený některý z běžných standardů, jako např. ISO 14001 pro životní prostředí a OHSAS 18001 pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Platnost SCC certifikátů je 3 roky s povinností ročních dozorových auditů.