Certifikace
Menu

Plánujete nákup nových vánočních světel? Inspektoři přišli s vážnými zjištěními.

Délka čtení: 5 min., 9 sec.
Plánujete nákup nových vánočních světel? Inspektoři přišli s vážnými zjištěními.

Slovenská obchodní inspekce tvrdí, že až 61 procent světelných řetězců, které testovala, představuje vážné riziko ohrožení bezpečnosti a zdraví spotřebitele.

Dnes si málokto z nás dokáže představit Vánoce bez rozsvíceného vánočního stromku. Pokud však chcete svátky prožít v zdraví a pohodě, nákup vánočních světel byste neměli podceňovat.

Slovenská obchodní inspekce (SOI) kontrolovala vánoční osvětlení, které je dostupné na našem trhu, a přišla s znepokojivými zjištěními. "Až 61 procent světelných řetězců, které podléhaly testování, představuje vážné riziko ohrožení bezpečnosti a zdraví spotřebitele, a 87 procent testovaných druhů nesplňovalo některou z technických požadavků," uvedla inspekce.

Šokující výsledky kontrolní akce Inspektoři SOI provedli v období od listopadu 2022 do února 2023 kontroly celkem ve 123 provozech. Nedostatky byly zjištěny ve 20 z nich, což představuje 16,3 procenta. Celkově bylo prověřeno 534 druhů vánočních světelných řetězců, přičemž nedostatky byly zjištěny u 44 druhů, což představuje 8,2 procenta. Celková hodnota poškozeného zboží přesáhla 2 800 eur.

Předmětem kontroly byla vánoční světla pro vnitřní i venkovní použití, bez ohledu na zemi původu. Kontrola byla zaměřena nejen na povinné označování, doprovodnou či technickou dokumentaci, ale také na kontrolu technických požadavků s důrazem na bezpečnost světelných řetězců.

Nejčastěji zjišťovaným nedostatkem bylo chybějící označení jménem nebo obchodní značkou výrobce s plnou adresou. Z celkového počtu 44 druhů, které nebyly v souladu s předepsanými požadavky, až 37 z nich nebylo označeno obchodním jménem nebo ochrannou známkou výrobce, což představuje 84 procent.

Zjištěné nedostatky v povinném označování:

 • chybějící označení CE – 5 druhů;
 • chybějící údaj o výrobci – 37 druhů;
 • chybějící údaj o dovozci – 17 druhů;
 • chybějící identifikační znak – 15 druhů;
 • chybějící jiný povinný údaj – 3 druhy.

Zjištěné nedostatky v technické dokumentaci:

 • nepředložené prohlášení o shodě – požadované u 38 druhů, z toho u 24 druhů nebylo předloženo;
 • nepředložená technická dokumentace – požadovaná u 24 druhů, z toho u 16 druhů nebyla předložena.

Inspektoři kontrolovali také technické vlastnosti výrobků, tedy ověřovali, zda vlastnosti vánočních světelných řetězců, které deklarují jejich výrobci, odpovídají skutečnosti a zda jsou z hlediska jejich technického provedení bezpečné. K tomu účelu odebrali 23 druhů výrobků z přímé nabídky pro spotřebitele.

Výsledky testování v akreditované laboratoři prokázaly, že:

 • 3 druhy vyhověly stanoveným technickým požadavkům;
 • 6 druhů nebylo v souladu s požadavky technických předpisů, přičemž 4 druhy měly výrobce se sídlem v Evropské unii a 2 druhy měly výrobce z třetích zemí;
 • 14 druhů představovalo pro spotřebitele vážné riziko ohrožení zdraví a byly nebezpečnými výrobky.

Následující zjištěné nedostatky mohou představovat nebezpečenství úrazu elektrickým proudem a vzniku požáru:

 • nedostatečná mechanická pevnost světelného řetězce – možný přístup k živým částem;
 • nedostatečný průřez vodiče;
 • nedostatečná odolnost vůči vodě;
 • nedostatečná délka mezi vidličkou a první svorkou.

Obchodní inspekce tvrdí, že navzdory každoročním kontrolám na našem trhu stále přibývají nové druhy světelných řetězců, které nejenže nesplňují základní předepsané požadavky, ale svým nedostatečným konstrukčním provedením mohou ohrozit bezpečnost a zdraví spotřebitelů.

„Je důležité uvést, že zatímco v minulosti nebyl rozdíl v tom, zda má výrobce světelného řetězce sídlo na území Evropské unie nebo ve třetí zemi, poslední roky ukazují, že drtivá většina nebezpečných řetězců pochází právě z dovozu, tedy od výrobců ze třetích zemí,“ konstatuje SOI.

Jak bezpečně nakupovat vánoční osvětlení? SOI spotřebitelům doporučuje, aby při nákupu světelných řetězců věnovali pozornost a upřednostnili prodejce se stálým místem prodeje pro případ možnosti reklamace výrobku. Stejně tak by si měli výrobek ještě před jeho zakoupením nechat rozbalit, předvést a vyžádat si doklad o koupi. Návod k použití, podmínky záruky a další informace pro spotřebitele musí být v slovenském jazyce.

Inspekce každý rok na trhu zjistí vysoký počet výrobků, které jsou z hlediska jejich technického provedení nebezpečné a představují pro spotřebitele riziko ohrožení bezpečnosti a zdraví.

Proto zákazníkům doporučuje, aby si při nákupech vánočních světelných řetězců všímal zejména:

 • údaj o výrobci, dovozci;
 • označení CE;
 • návod k používání, zda tento obsahuje bezpečnostní instrukce ve slovenském jazyce;
 • informace o vhodnosti výrobku pro vnitřní nebo venkovní použití;
 • samotné provedení světelného řetězce.

Povinné informace, jako obchodní jméno nebo ochranná známka výrobce, označení typu nebo označení série, šarže nebo jiné údaje, které umožní identifikaci světelného řetězce, a označení CE, musí být uvedeny přímo na výrobku nebo k výrobku připojeny formou takzvané návlečky.

Pokud jste výrobce, dovozce nebo používáte podobné druhy světel ve svých výrobcích, neváhejte se na nás obrátit, prověříme pro vás váš produkt předtím, než vstoupíte na trh.