Certifikace
Menu

Euro 7: Dohoda o nových pravidlech EU pro snížení emisí ze silniční dopravy

Délka čtení: 2 min., 14 sec.
Euro 7: Dohoda o nových pravidlech EU pro snížení emisí ze silniční dopravy

Evropský parlament a Rada v pondělí 18.12.2023 uzavřely předběžnou dohodu o nových pravidlech na snížení emisí ze silniční dopravy pro osobní automobily, dodávky, autobusy, nákladní vozidla a přívěsy.

Cílem nařízení o schvalování typu motorových vozidel a dohledu nad trhem s nimi (Euro 7) je podpořit přechod na ekologickou mobilitu a udržet ceny osobních a užitkových vozidel dostupné pro občany a podniky. Vozidla budou muset déle splňovat nové normy, čímž se zajistí, že zůstanou čistší po celou dobu své životnosti.

Aktualizované limity pro emise výfukových plynů

V případě osobních a dodávkových automobilů se účastníci jednání dohodli na zachování současných zkušebních podmínek a limitů emisí výfukových plynů podle normy Euro 6. Na žádost Parlamentu se počet částic ve výfukových plynech bude měřit na úrovni PN10 (namísto PN23).

U autobusů a nákladních vozidel dohodnutý návrh obsahuje přísnější limity pro emise výfukových plynů měřené v laboratořích (např. limit NOx 200 mg/kWh) a v reálných jízdních podmínkách (limit NOx 260 mg/kWh), přičemž se zachovávají současné podmínky testování Euro 6.

Menší emise částic z pneumatik a brzd, zvýšená životnost baterie

Dohoda stanoví limity emisí brzdných částic (PM10) pro osobní a dodávková vozidla (3 mg/km pro čistě elektrická vozidla; 7 mg/km pro většinu vozidel se spalovacím motorem (ICE), hybridních elektrických vozidel a vozidel s palivovými články a 11 mg/ km pro velké dodávky s ICE). Zavádějí se v něm i minimální výkonnostní požadavky na životnost baterií v elektrických a hybridních automobilech (80 % od začátku životnosti do pěti let nebo 100 000 km a 72 % do osmi let nebo 160 000 km) a dodávkách (75 % od začátku životnosti do pěti let) let nebo 100 000 km a 67 % do osmi let nebo 160 000 km).

Český poslanec evropského parlamentu Alexandr Vondra (ECR, CZ) uvedl: "Touto dohodou jsme úspěšně dosáhli rovnováhy mezi environmentálními cíli a životně důležitými zájmy výrobců. Cílem jednání bylo zajistit cenovou dostupnost nových menších automobilů se spalovacími motory pro domácí zákazníky a zároveň umožnit automobilovému průmyslu připravit se na očekávanou celkovou transformaci tohoto odvětví.Evropská unie se nyní bude zabývat i emisemi z brzd a pneumatik a zajistí vyšší životnost baterií."