Certifikace
Menu

Datum plnění pro směsi pouze pro průmyslové použití se blíží – leden 2024

Délka čtení: 51 sec.
Datum plnění pro směsi pouze pro průmyslové použití se blíží – leden 2024

Dne 1. ledna 2024 vstoupí v platnost příloha VIII nařízení CLP pro směsi průmyslového použití, které jsou klasifikovány jako nebezpečné na základě svých zdravotních nebo fyzikálních účinků. Od tohoto data, pokud takovou směs uvedete na trh v EU, musíte ji oznámit pro příslušný trh členského státu v harmonizovaném formátu prostřednictvím portálu ECHA PCN.

Harmonizované požadavky na informace zahrnují úplné chemické složení, toxikologické informace, informace o produktu a jedinečný identifikátor vzorce (UFI) podle přílohy VIII nařízení CLP.

Směsi pro průmyslové použití však mají možnost učinit „omezené předložení“, kde lze použít informace o složení z bezpečnostního listu. Pokud je použita tato možnost, musí oznámení obsahovat kontaktní osobu, která může v případě incidentu poskytnout nepřetržitý rychlý přístup k úplným podrobnostem o složení.