Certifikace
Menu

Co je energetický certifikát?

Délka čtení: 3 min., 3 sec.
 Co je energetický certifikát?

Energetický certifikát je doklad o stanovení energetické potřeby budovy. Uvádí se v něm množství energie potřebné k vytápění a přípravě teplé vody, k chlazení a větrání a také k osvětlení. Je vypracován podle normativních pravidel. Budovy jsou v rámci certifikace zařazovány do energetických tříd na stupnici od A po G.

K čemu slouží?

Zařazení budov do energetických tříd může pomoci vlastníkům, ale i zájemcům o nemovitosti, porovnat, zda v nich platí, případně budou platit, za energii více nebo méně než v jiné podobné budově. Podle toho se mohou rozhodnout, kolik jsou ochotni investovat. Certifikáty musí obsahovat i doporučený soubor opatření, jak lze zlepšit energetickou účinnost budovy. Energetické hodnocení je součástí projektové dokumentace k stavebnímu povolení.

Není to jen zbytečná formalita?

Informace uvedené v certifikátě mohou být užitečné jen za předpokladu, že analýza, na základě které se vykonává certifikace, je zpracována důsledně. Certifikace může mít vliv na cenu budov, pokud budou její výsledky potvrzeny i při praktickém provozu. V ideálním případě by mohla zajistit, že se budou stavět nové, hospodárnější budovy, a že majitelé významně renovovaných budov budou dbát i na snižování spotřeby energie.

Kolik energetických certifikátů budov bylo již vydaných?

Od roku 2010 do listopadu 2012 bylo vydáno více než 30 800 certifikátů budov. Více než 22 tisíc se týkalo novostaveb, většina z nich patří do energetické třídy B. Kritéria třídy A splnilo jen něco přes 1 000 nových budov. Ze 7 300 významně obnovených budov s energetickým certifikátem dosáhlo třídy B více než 3 700 budov. Značku C má o tisíc méně obnovených budov. Energetickou třídu A dosáhlo jen 53 z nich. Seznam budov, které mají energetický certifikát, je k dispozici na stránce www.inforeg.sk.

Kdo může provádět energetickou certifikaci budov?

Odbornou způsobilost k provádění energetické certifikace budov může získat každý projektant, který prokáže tři roky praxe v projektování a udělá zkoušku odborné způsobilosti. Uděleno bylo 350 odborných způsobilostí pro čtyři místa spotřeby energie v budově. Postup při výkonu certifikace stanovuje zákon č. 555/2005 Z. z. o energetické hospodárnosti budov, který byl novelizován zákonem č. 300/2012 Z. z. Podrobnosti o výpočtu energetické hospodárnosti a vzory energetického certifikátu a štítku jsou uvedeny ve vyhlášce Ministerstva dopravy, výstavby a regionálního rozvoje Slovenské republiky č. 364/2012 Z. z. Seznam odborně způsobilých osob, které mohou certifikaci provádět, je přístupný na stránkách Slovenské komory stavebních inženýrů www.sksi.sk.

Kdy je nutné provést certifikaci?

Od roku 2008 mají vlastníci budov zajistit provedení energetické certifikace budovy vždy:

  • při dokončení nové budovy (ke kolaudaci), při existující budově
  • po významné obnově, při prodeji, při pronájmu.

Certifikáty musí mít v těchto případech nevýrobní budovy, včetně budov ve vlastnictví státu, samosprávního kraje nebo obce a bytových nebo rodinných domů. Zajištění certifikace, pokud vyplývá ze zákona, by mělo být upraveno i ve smlouvách o správě budov.